Загальна середня

Школа має свою специфіку – це денна, вечірня, заочна та екстернатна форми здобуття повної середньої освіти; особлива за структурою, режимом роботи, обліком і контролем навчальних досягнень учнів.

Денна форма навчання – 8-9 класи - базова середня загальна освіта в поєднанні з допрофесійною підготовкою; 10-11 класи – загальна середня освіта (академічний рівень), професійне навчання (автосправа) та допрофесійне навчання (кухар-кондитер, пошиття та дизайн одягу, оператор ПК). Режим - 5-ти денний робочий тиждень, урочна форма навчання. Початок занять о 8год. 30 хв.

Вечірня форма навчання- 10-12 класи - загальна середня освіта ( рівень стандарту). Режим – чотирьох денний робочий тиждень, урочна форма навчання. Початок занять о 15год. 10 хв.

Заочна форма навчання -10-12 класи - загальна середня освіта ( рівень стандарту). Режим – чотирьохденний робочий тиждень, урочна форма навчання. Форма оцінювання та обліку знань учнів – залікова. Початок занять о 15год. 10 хв.

Екстернат - 8-9 класи - базова середня загальна освіта. 10-11 класи – загальна середня освіта. Прийом заяв на екстернатну форму навчання з 1 жовтня до 1 березня. Форма навчання – консультаційна. Оцінювання та облік знань екстернів здійснюється на основі річної підсумкової атестації.

До послуг учнів їдальня, спортивна зала, тренажери, тенісні столи. Працюють гуртки : “Комп’ютерна графіка”, “ Комп’ютерна анімація”, “Web- дизайн”, “Музейно- краєзнавчий” , “Міні футбол” , “Дизайн одягу” , “Куховарики”.