Вчителів гуманітарних предметів

МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАІНСЬКОІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ,
ЗАРУБІЖНОІ ЛІТЕРАТУРИ, ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІІ ТА ІНОЗЕМНОІ МОВИ

Вчителі методичного об'єднання української мови та літератури, зарубіжної літератури, вчителів історії та іноземної мови працюють над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів згідно з вимогами сьогоднішнього дня.

Тема, над якою працюють вчителі методоб'єднання – це формування всебічного і гармонійного розвитку особистості з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних та індивідуальних особливостей;

  • здійснення професійної орієнтації в процесі навчання учнів школи ІІ-ІІІ ступеню;
  • формування національної свідомості, здорового способу життя.

Мета: розкриття змісту і напряму соціально-емоційного розвитку учня в контексті особистісно-орієнтованої моделі виховання, формування соціальної компетентності та емоційної спрямованості на життя;

Виховання всебічно розвиненої особистості, патріота своєї Батьківщини, любові до України.

Вчителі даного методичного об'єднання в процесі педагогічної діяльності систематично використовують матеріали інформаційно-педагогічних методичних новинок, матеріали краєзнавчої, екскурсійної роботи, відеофільми.

Систематично проводиться індивідуальна робота з учнями щодо активізації навчального процесу.

Постійно розглядається питання по попередженню шкідливих звичок, перегляд відеофільмів, бесіди. зустрічі на правову та соціальну тематику, конкурси плакатів, традиційні форми роботи.

Варто відмітити ведення постійної роботи з батьками учнів з питань пропаганди здорового способу життя, по профорієнтаційній роботі.

Вчителі методичного об'єднання приймають активну участь в районних та міських заходах, постійно підвищують свій методичний рівень.

Римський державний діяч, поет, філософ Сенека сказав: «В кожній дитині є сонце, треба тільки дати йому світити.» . Педагогічний колектив в цілому і кожен вчитель намагаються своєю працею сприяти навчанню та вихованню всебічно-розвиненої особистості, фахового спеціаліста в майбутньому, толерантної, чуйної та доброї людини.