Вчителів природничо-матиматичних предметів

В цьому навчальному році МО вчителів працює над темою: "Формування гармонійно розвиненої особистості учня на основі родинного і національного виховання".

Робота методоб'єднання буде спрямована на розв'язання наступних завдань: підвищення ефективності уроку, вдосконалення методів навчання, формування та вдосконалення умінь та навичок в процесі виконання практичних робіт, з метою стимулювання пізнавальної діяльності, підвищення рівня мотивації навчання предметів фізико-математичного та природничого циклу, накопичення та систематизація дидактичного матеріалу розглядались питання творчого підходу до виконання географії, хімії, біології, використовуючи новинки педагогічної науки, будуть розглядатись актуальні питання якості знань, що відповідають вимогам нових програм, використовуючи диференційний підхід до навчального процесу. Протягом року вчителі вивчатимуть досвід роботи вчителів нашої школи, району та міста. Братимуть участь у семінарах та конференціях різного рівня для обміну досвідом та застосування його на уроках.

Всі вчителі кафедри фізико-математичних та природничих наук працюватимуть над підвищенням свого професійного рівня. Вчителі кафедри активно залучають учнів до участі в районних олімпіадах. Всі заходи, які будуть проведені методоб'єднанням, спрямовані на активізацію вивчення предметів, пробудження зацікавленості, виховання в учнів любові до предметів.

В цьому навчальному році МО вчителів працює над темою: "Формування гармонійно розвиненої особистості учня на основі родинного і національного виховання".

Робота методоб'єднання буде спрямована на розв'язання наступних завдань: підвищення ефективності уроку, вдосконалення методів навчання, формування та вдосконалення умінь та навичок в процесі виконання практичних робіт, з метою стимулювання пізнавальної діяльності, підвищення рівня мотивації навчання предметів фізико-математичного та природничого циклу, накопичення та систематизація дидактичного матеріалу розглядались питання творчого підходу до виконання географії, хімії, біології, використовуючи новинки педагогічної науки, будуть розглядатись актуальні питання якості знань, що відповідають вимогам нових програм, використовуючи диференційний підхід до навчального процесу. Протягом року вчителі вивчатимуть досвід роботи вчителів нашої школи, району та міста. Братимуть участь у семінарах та конференціях різного рівня для обміну досвідом та застосування його на уроках.

Всі вчителі кафедри фізико-математичних та природничих наук працюватимуть над підвищенням свого професійного рівня. Вчителі кафедри активно залучають учнів до участі в районних олімпіадах. Всі заходи, які будуть проведені методоб'єднанням, спрямовані на активізацію вивчення предметів, пробудження зацікавленості, виховання в учнів любові до предметів.