План роботи учнівської ради самоврядування

План роботи

  учнівського самоврядування

Мета: формування та розвиток лідерських якостей учня, навичок ефективної взаємодії, виховання творчості, самостійної, ініціативної особистості учня.

з/п

Заходи

Термін

Відповідальний

Організаційна робота самоврядування

1

Проведення виборів відповідальних за всіма напрямами роботи Парламенту у класах (з 10 по 11)

Вересень,

1-2 тижні

Класні керівники

2

Затвердження конституції шкільної республіки, вироблення і затвердження прав обов’язків членів учнівського Парламенту

Вересень

4 тиждень

Президент

3

Організація виборів представників в учнівський Парламент у 10-х класах

Жовтень

3-4 тиждень

Класні

керівники

4

Визначення напрямів діяльності та вироблення конкретних заходив у роботі парламентських міністрів

Жовтень

Член

Парламенту

5

Визначення дня засідання Парламенту за окремими напрямами діяльності

Жовтень

Члени

Парламенту

6

Визначення дня проведення загальних засідань Парламенту – вищого органу учнівського самоврядування

Жовтень

Члени

Парламенту

7

Збір інформації відповідальних за напрями роботи Парламенту у класах

Постійно

Члени

Парламенту

8

Організація виборів нового складу Парламенту

Квітень

3-4 тижні

Президент, віце-президент

9

Проведення аналізів та підбиття підсумків роботи парламенту протягом навчального року

Квітень,

3 тиждень

Президент

ІІ Робота Парламенту

         

1. Міністерство освіти

1

Затвердження плану роботи протягом навчального року

Вересень

1 тиждень

Члени

Міністерства

2

Допомога в організації роботи МАН

Вересень – жовтень, постійно

Члени

Міністерства

3

Організація учнівського консультативного пункту

Вересень

3-4 тижні

Члени

Міністерства

№ з/п

Заходи

Термін

Відповідальний

4

Організація допомоги у ведені обліку успішності учнів

Кожна четверть

Члени

Міністерства

5

Допомога в організації предметних

конкурсів, олімпіад, оглядів знань

Листопад – грудень, постійно

Члени

Міністерства

6

Підсумки та аналіз роботи міністерства за рік

Квітень

4 тиждень

Члени

Міністерства

         

2. Міністерство дозвілля

1

Затвердження плану роботи міністерства на новий навчальний рік

Вересень,

1 тиждень

Члени

Міністерства

2

Створення кабінету правознавства

Жовтень -

Листопад

Члени

Міністерства

3

Організація підліткового клубу з правового виховання

Жовтень

Листопад

Члени

Міністерства

4

Організація гуртка з основ краєзнавства

Жовтень

Члени

Міністерства

5

Організація експозиції за результатами краєзнавчої роботи

Лютий

Члени

Міністерства

6

Організація роботи шкільного музею ім.Валерія Лобановського та історії школи. Підготовка екскурсоводів

Постійно

Члени

Міністерства

7

Організація зустрічей з цікавими людьми

Березень –

квітень

Члени

Міністерства

8

Підбиття підсумків роботи міністерства протягом навчального року

Травень

1 тиждень

Члени

Міністерства

3. Міністерство дисципліни і порядку

1

Організація виконання внутрішнього шкільного розпорядку

Постійно

Члени

Міністерства

2

Ведення обліку відвідування, боротьби з прогулами та запізненнями

Постійно протягом навчального року

Члени

Міністерства

3

Організація чергування по школі, контроль якості чергування класів

Постійно Відповідно графіку

Члени

Міністерства

4

Організація лекторської групи за пропагандою культурної поведінки, правил етикету

Жовтень

Члени

Міністерства

5

Підбиття підсумків роботи міністерства

Квітень –

4 тиждень

Члени

Міністерства

№ з/п

Заходи

Термін

Відповідальний

4. Міністерство спорту

1

Допомога в організації широкої межі

спортивних секцій

Вересень –

Жовтень

Члени

Міністерства

2

Проведення чемпіонатів школи з футболу, баскетболу, волейболу

Щомісячно

Члени

Міністерства

3

Організація масового відвідування учнями різних спортивних змагань, які проводяться у Києві

Постійно

Члени

Міністерства

4

Створення лекторської групи учнів з метою пропаганди фізичної культури, здорового образу життя, великого спорту

Листопад

Члени

Міністерства

5

Оформлення фото стенду „Кращі спортсмени нашої школи”

Грудень –

Січень

Члени

Міністерства

6

Організація підтримки у належному стані спортивної матеріальної бази школи

Постійно

Члени

Міністерства

7

Допомога в організації дружин юних пожежників та інспекторів руху

І червня

Члени

Міністерства

5. Міністерство побуту

1

Затвердження видів діяльності міністерства протягом навчального року

Вересень1-2

Члени

Міністерства

2

Складання графіку прибирання шкільної території, її озеленення

Вересень 3 тиждень; березень – квітень

Члени

Міністерства

3

Організація контролю за зберіганням шкільного майна

Постійно

Члени

Міністерства

4

Організація поточного ремонту шкільного майна

Постійно

Члени

Міністерства

5

Підбиття підсумків діяльності міністерства

Квітень

4 тиждень

Члени

Міністерства

6. Міністерство Інформації.

1

Затвердження напрямів діяльності міністерства протягом навчального року

Вересень

1-2 тижні

Члени

міністерства

2

Допомога в організації роботи гуртків, проведенні оглядів – конкурсів, концертів художньої самодіяльності, експозицій творчих робіт школярів  

Постійно

Члени

міністерства

з/п

Заходи

Терміни

Відповідальний

3

Організація дискотек, контроль за їх проведенням

Протягом навчального року

Члени

міністерства

4

Організація зустрічей з представниками творчих професій

Листопад – січень

Члени міністерства

5

Організація відвідування театрів, концертів, виставок

Постійно

Члени міністерства

6

Організація переписки зі школами ближнього та дальнього зарубіжжя

Жовтень – листопад

Члени міністерства

7

Організація міжнародного клубу дитячої дипломатії

Жовтень

Члени міністерства

8

Аналіз роботи міністерства протягом навчального року та підбиття підсумків

Квітень, 4 тиждень

Міністр інформації

9

Затвердження плану роботи міністерства на навчальний рік

Вересень 1-2 тижні

Члени міністерства

10

Організація контролю за виконанням санітарно-гігієнічних норм у будинку школи

Постійно

Члени міністерства

11

Створення „Стенду Здоров’я”

Жовтень

Члени міністерства

12

Створення лекторської групи з метою пропаганди санітарно – гігієнічних знань серед школярів, здорового образу життя

Жовтень - листопад

Члени міністерства

13

Організація та проведення анкетування та громадських опитувань

Постійно

Члени міністерства

14

Створення шкільного соціологічного агентства з метою вивчення соціального і психологічного клімату

Жовтень – листопад

Члени міністерства

15

Аналіз та підбиття підсумків роботи міністерства протягом навчального року

Травень, 2 тиждень

Міністр інформації

                                                    

16

Організація щоквартального випуску шкільної газети

Щоквартально

Члени міністерства

17

Організація роботи радіостудії

Щотижнево

Члени міністерства

18

Організація оперативних випусків стінної преси

Постійно

Члени міністерства

19

Створення телецентру, організація його роботи

Жовтень – листопад

Члени міністерства

20

Продовження літопису рідної школи

Жовтень (постійно)

Члени міністерства

21

Підбиття підсумків роботи міністерства

протягом навчального року

Травень, 3 тиждень

Члени міністерства