Настільний теніс

Настільний теніс відносять до найпопулярніших спортивних ігор. В наш час значно зріс інтерес серед підлітків до занять настільним тенісом. Сучасна молодь масово займається цим видом спорту. Для нього характерна ціла низка ігрових елементів, виконання яких вимагає високого рівня фізичної підготовленості дітей, що сприяє їх фізичному розвитку. Заняття настільним тенісом сприяють підтриманню гарної фізичної форми та правильної постави, розвивають швидкість реакції, координацію, різкість та точність при виконанні рухів, кмітливість. Гра в настільний теніс вчить дітей загартовувати силу волі, концентрувати увагу.

Настільний теніс як вид спорту сприяє розвитку уваги, швидкості реакції, витривалості, рухливості. На відміну від більшості інших ігрових видів спорту, настільний теніс не вимагає складної організації і матеріально-технічного оснащення.

Основною метою гуртка «Настільний теніс» є формування у вихованців установки на здоровий спосіб життя, виховання цілеспрямованості, вольових якостей, самостійності, психологічної стійкості, почуття відповідальності.

Навчальний матеріал розрахований на поступове та послідовне розширення теоретичних знань та практичних умінь та навичок. У вихованців формується уявлення про настільний теніс як вид спорту, гру, що розвиває фізичні характеристики людини, розвивається спритність, швидкість реакції, зосередженість, зібраність.

Мета навчальної програми: популяризація настільного тенісу серед дітей, оволодіння технікою і тактикою гри в настільний теніс, а також закріплення їх фізичної підготовки, розвитку особистісних якостей вихованців.

Програма містить теоретичний та практичний матеріал щодо оволодіння технікою і тактикою настільного тенісу, розкриваються шляхи розвитку фізичних якостей тенісиста, даються практичні рекомендації щодо проведення занять.

Методичні рекомендації, додатки, наочні матеріали сприяють правильному виконанню різних технічних прийомів гри та свідомому добору тактичних дій у настільному тенісі.

Основні завдання:

  • пропаганда здорового способу життя;
  • виховання бережливого ставлення до свого здоров’я й здоров’я оточення, як найвищої соціальної цінності особистості;
  • зміцнення здоров’я і сприяння правильному різносторонньому фізичному розвитку;
  • формування стійкого інтересу до занять настільним тенісом;
  • придбання теоретичних знань і практичного досвіду для досягнення високих результатів;
  • засвоєння техніки й тактики гри в настільний теніс;
  • забезпечення потрібного рівня розвитку рухових якостей організму та можливостей функціональних систем організму, які виконують значний обсяг роботи;
  • виховання потрібних моральних і вольових якостей;
  • забезпечення відповідного рівня спеціальної психічної підготовленості.

Актуальність даної програми полягає в тому, що вона дає можливість дітям реалізовувати свої потреби, проявляти індивідуальні здібності й нахили. Заняття настільним тенісом сприяють не лише фізичному, але й духовному розвитку дитини.

Навчальна програма спрямована на вихованців віком 10-17 років. У гурток приймаються діти, які не мають медичних протипоказань та виявляють інтерес до занять настільним тенісом.