Легка атлетика

Фізичне виховання - важлива складова процессу формування здорової, гармонійно та всебічно розвиненої особистості. Воно спрямоване на охорону та зміцнення здоров’я; підвищення опірності дитячого організму та поліпшення його працездатності; своєчасне формування життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичного стану; виховання інтересу та потреби у руховій активності, формування звички до здорового способу життя. Універсальним засобом фізичного виховання є легкоатлетичні вправи, оскільки містять достатньо великий арсенал життєво важливих рухових дій та відрізняються широким діапазоном впливу на функціональну, рухову, емоційну та пізнавальну сфери дитячої особистості.

Легкоатлетичні вправи мають велике значення в загальній фізичній підготовці учнів. Їх педагогічна цінність визначається високим ступенем прикладної спрямованості, можливістю розвитку основних рухових здібностей.

Тому важливе місце у вихованні школярів посідає легка атлетика. Легка атлетика – вид спорту, який об'єднує види спорту: ходьбу, біг, стрибки, метання та багатоборства. У кожному з цих видів спорту є свої різновиди і варіанти. Широке використання легкоатлетичних вправ особливо необхідне в юному віці, оскільки вони сприяють підвищенню функціональних можливостей організму, забезпеченню високої працездатності, успішному вирішенню освітніх, оздоровчих і виховних завдань.

Програма нашого гуртка «Легка атлетика» спрямована як на набуття базових знань з фізичної культури, так і на покращення фізичного стану учнів; виховання у них стійкого інтересу і ціннісного ставлення до занять фізичною культурою; формування рухових вмінь, навичок та основ культури здоров’я, формування мотиваційних та функціональних компетентностей щодо легкої атлетики.

Мета програми «Легка атлетика»:

  • формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя;
  • підвищення рівня фізичної підготовленості, підготовка до активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя, підготовка їх до високоякісної праці за обраним фахом, до захисту Батьківщини, здатність використовувати фізичну культуру та спорт в умовах майбутньої діяльності.

У гурток приймаються діти, які не мають медичних протипоказань та виявляють інтерес до занять легкоатлетичними вправами.