Гурток «Комп’ютерна графіка та візуалізація»

Мета курсу „Комп'ютерна графіка та візуалізація" полягає у формуванні глибокого розуміння учнями принципів побудови та зберігання зображень, навичок створення та редагування зображення за допомогою графічних редакторів різних типів, відготовки таких зображень для типографського друку, їх використання для розробки дизайну різних об'єктів. Здобуті знання та навички мають допомогти учням в майбутній професійній діяльності ефективно використовувати відповідне програмне забезпечення.

Завдання предмету „Комп'ютерна графіка та візуалізація" полягає в ознайомленні учнів з теоретичними основами створення зображень, у вивченні основних прийомів роботи з векторними та графічними зображеннями засобами графічних редакторів, в ознайомленні на рівні користувача з можливостями їх використання для розробки художнього стилю, зображень, макетів тощо. Робиться також акцент на розвиток інформаційної культури спеціаліста як культури людини, готової до творчої роботи в умовах технолого-інформаційної системи розвитку суспільства.

Під час вивчення дисципліни „Комп'ютерна графіка та візуалізація" передбачається систематична практична робота. Протягом цього часу відбуватиметься формування вмінь і навичок створення малюнків засобами програм CorelDRAW! Та Adobe PhotoShop, ознайомлення з основами роботи в програмах тривимірної графіки, особливостями 3D моделювання та анімації, огляд інструментів для створення кінофільмів та телевізійних заставок, сучасних комп'ютерних іграшок та презентаційних матеріалів.

 

21

 

22

 

23