Гурток «Юні екскурсоводи»

Тематика занять гуртка юних екскурсоводів спрямована на ознайомлення учнів з історією та культурою рідного краю, оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному екскурсоводу, формування у школярів наукових інтересів і творчих здібностей, орієнтацію учнів на професію екскурсовода.

Програма пропонує проведення теоретичних і практичних занять протягом одного року навчання. Вона розрахована на учнів 8-11 класів. Деякі теми містять ряд досить складних в теоретичному плані питань. Ступінь їх висвітлення встановлює керівник гуртка, виходячи з рівня загальної підготовки та вікових особливостей учнів.

Програма гуртка юних екскурсоводів пов'язана зі шкільними курсами літератури, історії, народознавства, географії, природничих дисциплін.

Дуже ефективним є використання екскурсій в навчальному процесі. На екскурсіях використовують такі педагогічні прийоми, як опис, пояснення, коментування, цитування, літературний монтаж та інші .Цікаві і змістовні екскурсії викликають активізацію пізнавальної діяльності учнів і дають значно кращі результати, ніж повсякденні уроки. На екскурсіях школярі не лише отримують знання, розширяють свій кругозір, а й відпочивають та оздоровлюються.

Програма передбачає самостійну творчу роботу учнів над складанням екскурсійних маршрутів, текстів, проведення краєзнавчих досліджень.

План занять побудований так, щоб перед гуртківцями стояла близька і доступна їм мета. Зміст занять поступово ускладнюється. Наприклад, від бесід про тематику екскурсій по рідному місту до збору матеріалів і складання екскурсійних маршрутів і текстів, а потім до самостійного проведення екскурсій. Відповідно до умов допускається змінювати окремі теми програм.

Теоретичні заняття чергуються з практичними . Під час канікул здійснюються екскурсії та подорожі. Їхня тривалість залежить від віку і підготовленості учасників, віддаленості району екскурсій, матеріальних затрат.

Основною навчальною базою для проведення занять є шкільний музей.

51

52

53

54