Профспілка

З метою захисту прав і задоволення потреб працівників у школі діє первинна профспілкова організація. У своїй роботі вона підпорядковується Голосіївській районній організації профспілки працівників освіти і науки України.

Коротка історична довідка

Ще у червні 1975 року було створено міський комітет працівників освіти, вищої школи та наукових установ м. Києва. Протягом тривалого часу організація завжди діяла в інтересах освітян, турбуючись про гідну оплату праці, зручний графік роботи та відпочинку, здоров’я та благополуччя дітей педагогічних працівників.

У 90-х роках минулого століття спостерігалося велике напруження у стосунках освітян з владою, тому ЦК профспілки прийняла рішення про проведення Всеукраїнських профспілкових зборів 10 вересня 1996 року. На них освітянами було вирішено розпочати активну діяльність для захисту своїх соціально-економічних прав. Незадоволеність керівництвом у Міносвіти та незадоволеність реалізацією власних прав лягли в основу мітингу освітян столиці.

Протягом 1997-1998 років відбулися великі зрушення завдяки активній діяльності профспілок.

На цей час члени профспілок також беруть активну участь у відстоюванні прав освітянської громади.

Керівництво

Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України – Яцунь Олександр Михайлович

Голова Голосіївської районної організації профспілки – Гейчик Олена Василівна.

Голова первинної профспілкової організації школи ІІ-ІІІ ступенів № 319 імені Валерія Лобановського міста Києва – Квартальова Анна Сергіївна.

Що отримує працівник від членства у профспілці?

Профспілка може впевнено запропонувати працівникові свій захист та підтримку. Тільки член профспілки користується правом на захист профспілковою організацією своїх прав та інтересів з питань:

  • Оплати праці, гарантій та компенсацій;
  • Зайнятості, професійної підготовки та підвищення кваліфікації;
  • Режиму робочого часу та відпочинку;
  • Забезпечення нешкідливих умов праці;
  • Соціального захисту та охорони здоров’я.

Чим керується первинна профспілкова організація школи?

У своїй роботі первинна профспілкова організація школи підпорядковується Голосіївській районній організації профспілки працівників освіти і науки України.

Профспілкова організація керується такими законодавчими актами:

  • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
  • Конституція України.
  • Статут Профспілки працівників освіти і науки України.
  • Положення про первинну профспілкову організацію школи ІІ-ІІІ ступенів № 319 імені Валерія Лобановського міста Києва.
  • Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом школи ІІ-ІІІ ступенів № 319 імені Валерія Лобановського міста Києва.