Загальна середня освіта

Загальна середня освіта

Школа має свою специфіку – це денна, вечірня, заочна та індивідуальна (екстернат, педагогічний патронаж (за потреби)) форми здобуття загальної середньої освіти; особлива за структурою, режимом роботи, обліком і контролем навчальних досягнень учнів.

Денна форма навчання – 8-9 класи - базова середня освіта; 10-11 класи – загальна середня освіта (рівень стандарту) з профільними предметами (технології та фізична культура). Режим - 5-ти денний робочий тиждень, урочна форма навчання. Початок занять о 8 год. 30 хв.

Вечірня форма навчання - 10-12 класи – загальна середня освіта (рівень стандарту). Режим – 5-ти денний робочий тиждень, урочна форма навчання. Початок занять о 14 год. 30 хв.

Заочна форма навчання - 12 клас – загальна середня освіта (рівень стандарту). Режим – 3-х денний робочий тиждень, урочна форма навчання. Форма оцінювання навчальних досягнень учнів – залікова з проведенням групових консультацій. Початок занять о 16 год. 05 хв.

Індивідуальна форма здобуття освіти (екстернат, педагогічний патронаж (за потреби)).

Екстернат - 9 клас - базова середня освіта; 10-11 класи – загальна середня освіта. Прийом заяв на екстернатну форму навчання з 01 вересня до 01 березня. Форма навчання – консультаційна. Оцінювання та облік навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюється на основі річної підсумкової атестації та ДПА в 9 класі, ДПА чи ЗНО в 11 класі.