Рада школи

Рада школи ІІ-ІІІ ступенів №319 імені Валерія Лобановського міста Києва

У школі ІІ-ІІІ ступенів №319 імені Валерія Лобановського міста Києва створено постійно діючий орган громадського самоврядування – Рада школи. У своїй діяльності Рада керується Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Статутом та Положенням про Раду школи.

Метою діяльності Ради школи є:

 • сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення освітнього процесу;
 • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;
 • розширення колегіальних норм управління школою;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу;
 • розширення колегіальних форм управління закладом освіти та освітнім процесом.

Основними завданнями Ради школи є:

 • здійснювати демократичне управління школою на основі поєднання єдиноначальності і колегіальності, державного і громадського управління;
 • вживати заходи для вдосконалення роботи школи, залучати до розв’язання її проблем батьківську громадськість;
 • зміцнювати матеріально-технічну базу, залучати до цього громадськість; брати участь у вирішенні оперативних питань роботи школи;
 • зміцнювати партнерські зв’язки між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

Рада школи діє на засадах:

 • законності, гласності;
 • колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства.

Склад Ради школи ІІ-ІІІ ступенів №319 імені Валерія Лобановського  

БАТЬКИ:

Денисенко Дарія Миколаївна (11 клас);

Свірчук Людмила Володимирівна (11 клас);

Сухенко Світлана Володимирівна (11 клас).

ВЧИТЕЛІ:

Романчук Андрій Дмитрович – директор школи;

Малицька Юлія Анатоліївна – вчитель хімії;

Святненко Віталій Павлович – вчитель технологій;

Гриша Володимир Миколайович  – вчитель фізичної культури.

УЧНІ:

Свірчук Альона – учень 11 класу;

Булат Руслан – учень 11 класу;

Панченко Вікторія – учень 10 класу;

Педченко Назар – учень 10 класу.

ГРОМАДСЬКІСТЬ:

Січкар Маргарита Анатоліївна – громадський діяч.

 

Голова Ради школи: Сухенко Світлана Володимирівна.

Президент школи: Педченко Назар.