Класних керівників

Теми, над якими працює МО:

Формування у учнів мотивації до навчання та саморозвитку в умовах особистісно-орієнтованого профільного навчання

Виховання громадянина-патріота.

Спрямування трудової діяльності учнів та педагогів на вивчення виробничих процесів та осучаснення виробничих стосунків.

Формування всебічного і гармонійного розвитку особистості, її професійної орієнтації в процесі навчання учнів школи третього ступеня.

Формування національної самосвідомості, здорового способу життя у учнів як запорука професійного зростання.

А це передбачає:

  • Забезпечення планомірного і поступового запровадження нових виховних технологій особистісно - орієнтованого навчання;
  • Проведення роботи з формування у школярів творчих здібностей, надання підтримки обдарованій молоді;
  • Сприяння набуттю учнями соціального досвіду, успадкуванню духовних надбань свого народу;
  • Формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, а саме: розвинена духовність, фізична досконалість, висока моральність, художньо-естетична, трудова, екологічна, культура;
  • Удосконалення роботи з батьками з проблем сімейного виховання;
  • Формування в учнів потреби в знаннях;
  • Спільну діяльність з молодіжними та громадськими організаціями, шкільним психологом.
  • Роботу з учнями у напрямку орієнтації на вибір професії, на вивчення виробничих процесів та осучаснення виробничих стосунків.