Вчителів гуманітарних предметів

Вчителі методичного об'єднання працюють над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів згідно з вимогами сьогоднішнього дня.

Тема, над якою працюють вчителі – це формування всебічного і гармонійного розвитку особистості з урахуванням їхніх вікових, фізіологічних та індивідуальних особливостей.

Мета: розкриття змісту і напряму соціально-емоційного розвитку учня в контексті особистісно-орієнтованої моделі виховання, формування соціальної компетентності та емоційної спрямованості на життя;

Виховання всебічно розвиненої особистості, патріота своєї Батьківщини, любові до України.

Вчителі методичного об'єднання в процесі педагогічної діяльності систематично використовують матеріали інформаційно-педагогічних методичних новинок, матеріали краєзнавчої, екскурсійної роботи, відеофільми.

Систематично проводиться індивідуальна робота з учнями щодо активізації навчального процесу.

Постійно розглядається питання по попередженню шкідливих звичок, перегляд відеофільмів, бесіди. зустрічі на правову та соціальну тематику, конкурси плакатів, традиційні форми роботи.

Варто відмітити ведення кропіткої роботи з батьками учнів з питань пропаганди здорового способу життя, профорієнтаційної роботи.

Вчителі методичного об'єднання беруть активну участь в районних та міських заходах, постійно підвищують свій методичний рівень.