Вчителів природничо-математичних предметів

МО вчителів працює над темою: "Формування гармонійно розвиненої особистості учня на основі родинного і національного виховання".

Робота методоб'єднання спрямована на розв'язання наступних завдань: підвищення ефективності уроку, вдосконалення методів навчання, формування та вдосконалення умінь та навичок в процесі виконання практичних робіт, з метою стимулювання пізнавальної діяльності, підвищення рівня мотивації навчання предметів фізико-математичного та природничого циклу, накопичення та систематизація дидактичного матеріалу розглядаються питання творчого підходу до викладання географії, хімії, біології, використовуються новинки педагогічної науки, актуальні питання якості знань, що відповідають вимогам нових програм, використовується диференційований підхід до навчального процесу. Протягом року вчителі вивчають досвід роботи вчителів нашої школи, вчителів-новаторів району та міста. Беруть участь у семінарах та конференціях різного рівня для обміну досвідом та застосування його в своїй роботі.